World population map – A világ népességének térképe

Forrás: http://www.huffingtonpost.com/max-galka/10-maps-that-prove-the-wo_b_11622454.html

A térképen sárga színnel jelöli a térkép készítője azokat a területeket, ahol a világ népességének fele él. Ez a terület azonban a Föld szárazföldjeinek csak 1 %-át fedi le. Mindebből következik, hogy ezeken a területeken hatalmas a népességkoncentrálódás, a népsűrűség. Mindezek nem csak a fejlődő vagy félperiférikus országok területein igaz, hanem a fejlett országok városában is előfordulhat (például New York City egyes szegregálódó részei). A sárga területek túlnyomóan viszont a Kelet-Ázsiai (India, Kína) területeken helyezkednek el.