A világ legnagyobb gazdaságai

Forrás: http://resiliencesystem.com/2030-chinas-economy-could-loom-large-americas-1970s-0

Az infografika az egyes időszakokban rangsorolja a világgazdaságukat vezető szerep szerint. A 20. század elejéig egyértelműen az Európa-i országok álltak a világgazdaság élén. Ez egyértelműen a gyarmati birodalom időszaka és annak vége. A rendkívül sok kizsákmányolás révén ezen három Európa-i ország hatalmas vagyonra tett szert. Ezután a gyarmatbirodalmak összeomlottak, és az U.S.A és Japán került a világgazdaság élére. A két világháború romba döntötte az Európa-i gazdaságokat, de Japánt is. Ennek ellenére Japán az 1970-es években a második helyen állt. Ez a Japán gazdasági mintának köszönhető, amely ráállt a speciális és miniatürizált termékek gyártására. Emellett kialakították a Toyotizmust és a Just-in-Time termelési rendszert. Az olajárrobbanások kevésbé érintették ezen országokat. U.S.A tehát könnyedén a világgazdaság élére állt, kihasználva a háborús pusztításokat, jóvátételekkel és hitelek nyújtása révén Európának. 2010-ben azonban már egy európai ország sem került be az első három helyre. U.S.A töretlensége még mindig tart, azonban Kína a kizökkent időszakból (az elmúlt 300-400 év) feléledni látszik hamvaiból. Így 2030-ra a gazdasági kutatások szerint már az U.S.A helyét átveszi a vezető pozícióban és így visszakerül (szerintük) a méltó helyükre, visszanyerve a régi idők világrendjét.