Hogyan érthetjük meg a kínai észjárást?

A hagyományos kínai gondolkodásmód és kortárs kultúrára gyakorolt hatásait veszi górcső alá Boyé Lafayette de Mente, a Pallas Athéné Kiadó első kötetében. A kínai észjárás - A hagyományos kínai gondolkodásmód és kortárs kultúrára gyakorolt hatások című könyv közérthető bemutatását adja a kínai gondolkodásmódnak olyan aspektusok érintésével, mint a múltjuk, a vallási hagyományaik vagy a nyelvük - számos, a huszadik századi történelmükre tett észrevétellel kiegészítve. Legtöbbször az üzleti kapcsolattartás megkönnyítésének szempontjából kapunk magyarázatot az egyes jelenségekre - az ázsiai és a nyugati gondolodásmód érdekes összehasonlításával.

A könyv négy fejezete sorrendben először a nyelv jelentőségét tárgyalja, bemutatja Kína etnikai sokszínűségét, a hatalmas földrajzi kiterjedéséből adódó nyelvi eltérések jelentőségét, és az írásjegyek nélkülözhetetlenségét a nemzet egységének fenntartásában. Elmagyarázza a kínai nyelv legalapvetőbb jellemzőit, példákat szolgáltat annak mind komplexitására, mind pedig történelmi mélységeire.

A kínai társadalom legfontosabb jellemzőit összegyűjtő rész olyan témaköröket tárgyal, mint az etika különböző helyzetekre vonatkozó rugalmassága, annak összefüggése Kína hagyományosan tágan értelmezett jogrendszerével, mely sokszor nem nyújt elegendő védelmet polgárai számára.

A tradicionális kultúra részeként kitér Kína hagyományos holdnaptárára, bemutat néhányat a fontosabb ünnepek közül és érinti a küzdősportok vagy a kalligráfia jelentőségét is.

A harmadik fejezet a kínai kultúra mai állapotát mutatja be, különösen a külső hatások által végbement változásokat.

Nyelvük használata olyan társadalmi jellemzőket tükröz, mint például a kínaiak kollektivizmusa, személyes felelősségük gyakori hárítása, ami az egyszerű „nem tudom" válasznak is egy új dimenzióját adja, de megtalálható a felsorolásban a „vendégül lát" kifejezés is, ami nélkül Kínában üzletről tárgyalni képtelenség, a közös vacsorák, informális találkozók szerves részét képezik a tárgyalásoknak.

Lafayette könyve rövid, könnyed összefoglalót ad a kínai gondolkodásmódhoz, annak érdekében, hogy ne csak a velük üzletet kötni vágyók, de az országuk iránt érdeklődők is jobban megismerhessék kultúrájukat.Az alfejezeteket záró megjegyzések és kérdések nemcsak az egyéni olvasót gondolkodtatják el, de izgalmas beszélgetések és viták alapjául is szolgálhatnak. (Boyé Lafayette de Mente, Kínai észjárás - A hagyományos kínai gondolkodásmód és kortárs kultúrára gyakorolt hatásai, kiadja: Pallas Athéné Kiadó)

forrás: http://www.origo.hu/gazdasag/20180216-a-paigeo-kiado-elso-konyve-a-kinai-eszjarasrol-szol.html