Geopolitikai pillanatfotó a világról

2016.12.05. 19:02

Különleges térképek és infógrafikák segítségével kalauzolja az olvasót a 21. század globális folyamatiban Csizmadia Norbert Geopillanat című könyve. A könyv a legfrissebb elemzések és tanulmányok segítségével keresi a választ arra, hogy kik lesznek a korszak nyertes nemzetei, közösségei, vezetői és hatalmai. A könyv decemberben kerül a boltok polcaira.

A cikk az Origo-n jelent meg november 11-én: 

A geopolitikai útikönyv szerzője Csizmadia Norbert a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kuratóriumának elnöke, geográfus, geoökonómiai szakértő az Origónak nyilatkozott a könyv megjelenése kapcsán.

Csizmadia Norbert kifejtette: a könyv a legfrissebb elemzések és tanulmányok segítségével keresi a választ arra, hogy kik lesznek ennek a korszaknak a nyertes nemzetei, közösségei, vezetői és hatalmai. A könyv 100  látványos és izgalmas térképpel, ábrával és infografikával segít megérteni azokat az összefüggéseket és stratégiai mozgatórugókat, amelyek a korunk és a század geopolitikai és geostratégiai döntései mögött állnak. A legújabb földrajzi és közgazdasági összefüggések alapján ad választ arra a kérdésre, hogyan is lássuk előre a globális folyamatokat.

A Geopillanat egy fúziós könyv. Fúziós abban az értelemben, hogy „amikor a kelet találkozik a nyugattal”, a különböző nézőpontok, kultúrák, szemléletmódok egymáshoz kapcsolódnak – a vállalati színtértől kezdve a tudományos kutatásokon keresztül egészen a gasztronómiáig – akkor jönnek létre a legizgalmasabb találkozási pontok a fúzió hálózatában – fogalmazott a szerző.

Csizmadia Norbert a Geopillanat könyvben azért is használja „geo-fúziós” kifejezést, mert a fúzió összetevőkből, ízekből, színekből, gondolatokból összegyúrt egység. A 21. század pedig a tudás, az innováció, és a technológia által összegyúrt fúziók évszázada, amelynek valutája az egyedi és közösségi ötlet és a kreativitás.. A globalizáció korszakát felváltja a technológia korszaka, amelyben új szereplők, új együttműködések, új értékrendek alakulnak ki.

Mint mondta, fontos szakmai kihívás a munkájában, hogy a földrajz szerepét vissza lehessen helyezni a méltó helyére. Egyrészt izgalmas térképek használatával sokkal jobban be lehet mutatni a geopolitikai folyamatok mozgatórugóit és a háttérben lévő összefüggéseket, a földrajzon keresztül ugyanis vizuális válaszokat is kaphatunk a 21. század több fontos geostratégiai kérdésére. Másrészt az utóbbi évtizedben azt tapasztaljuk, hogy a tudományos és a gazdaságpolitikai elemzésekben a világ globális átrendeződése miatt felerősödött a területi elhelyezkedés szerepe. A Nobel-díjjal kitüntetett Paul Krugman által leírt új gazdaságföldrajz is visszaemelte a földrajzi gondolkodást a közgazdaságtani gondolkodás fókuszába is.

A könyv a 21. század egészére ad egyfajta tér-idő térképet. A gondolat és a valóság térképét, mely a fúziók térképe is egyben és útikalauz formájában vezet bennünket végig a globális nemzetstratégiákon és a helyi lokális stratégiákon át, ezekből kerekedik ki a mi személyes 21. századunk. A könyv egyik fontos jövőképe, hogy Magyarország és a Kárpát-medence sikeres lehet ebben a korszakban, ha szert teszünk a tudásra, használjuk a kreativitásunkat, és terjesztjük a pozitív példákat.

A tervezés fontosságát kiemelve a könyv az új típusú vállalatvezetők szemléletmódját is bemutatja. Ma már a cégvezetést egyre inkább a CEO-k helyett DEO-k (Design Executive Officer) jelentik, amely a tervezés alapú gondolkodást állítja a központba, melynek a kreativitás és a csapatmunka elengedhetetlen része. Az új vezetőkre jellemző a közös értékalkotás folyamata, ami visszaköszön az együttműködési tárgyalások során is. Az új kor vezetőinek egyik legnagyobb erénye az önismeret lesz, akik tisztában vannak saját céljaikkal és hallgatnak belső iránytűjükre.

A gazdasági szféra új nyersanyaga az adat lesz, a szolgáltatása pedig a kreativitás és a tudás – hangsúlyozta Csizmadia Norbert, aki aláhúzta hogy legfontosabb kérdés már nem az adatbeszerzés mikéntje lesz, hanem az, hogyan, milyen stratégia alapján használjuk fel azokat. A több mint 400 oldalas könyv végén található összefoglaló Geomanifesztó rész, arra keresi a választ, hogy kik lesznek a 21. század felfedezői és mennyi találékonyságot, kreativitást tanulhatunk a gyerekeink gondolkodásából. A szerző ez alapján azt javasolja, hogy rajzoljuk meg a saját 21. századi térképünket. Mint elmondta, az új felfedezők már nem a sarkcsillag, hanem az innovációs központok alapján tájékozódnak, számukra az ötlet- és tudásközpontok rendelkeznek formáló erővel.

A könyv szerzője kiemelte: ahogy a közgazdaságtanban is megkülönböztetünk mikro- és makroökonómiát, a geopolitikában is létezik egy mikro és egy makro rész. A mikro részt naponta láthatjuk a médiában a napi hírek szintjén. De létezik egy másfajta, a hosszú távú stratégiára koncentráló megközelítés, amely a napi események mögötti összefüggésekre, a láthatatlan geopolitikai érdekekre (vagy értékekre) fókuszál. Ha ezt ismerjük, sokkal jobban ki tudunk igazodni a világban és megértjük a háttérfolyamatok ok-okozati viszonyát.

A könyv üzenetei között olyan gondolatok és mémek rajzolódnak ki, hogy fontosak a városok, melyek a 21. század új erőközpontjai lesznek, hogy kreatív iparágakat kell építeni, hogy fontosak a start-up közösségek, hogy az új Selyemúthoz való csatlakozás Magyarország számára az egyik legfontosabb lehetőség, hogy egyetemeket és tudásközösségeket kell építeni, hogy vegyük észre és használjuk ki a fúzió adta lehetőségeket. Hogy kelet és nyugat valamennyi jó tapasztalatát fel kell használni, hogy használjuk a különleges magyar képességeinket, hiszen a történelmünk, a nyelvünk a speciális gondolkodásmódunk, a kreativitásunk, a gazdag és egyéni kultúránk, a különleges értékeink határozzák meg a belső iránytűnket, és a négy égtáj mellett van egy ötödik is, ez pedig a közép, a belső égtájunk, amellyel navigálni tudunk a 21. század geopolitikai térképén.

Nem véletlenül mondta Thomas L. Friedmann közgazdász, hogy a 21. század világgazdaságában már nem fejlett és fejlődő országokról kell beszélnünk, hanem olyan országokról, amelyek megmozgatják az emberek fantáziáját.

A 21. században a korábbi perifériák lehetnek az új centrumok, az új erőközpontok, és a geoökonómiai előrejelzések, amely egyszerre építenek a közgazdaságtan, a földrajz és a társadalomtudományok fúziójára, azt jósolják – hogy akár a vállalati világban is – a kicsi, gyors, egyedi, kreatív nemzeteké a jövő. Paul Tucker a Bank of England korábbi alelnöke, úgy fogalmazott, hogy azok az országok lesznek a jövőben versenyképesek, akik összehangolják a geopolitikájukat, a monetáris és gazdaságpolitikájukkal. Ehhez tudásra, térképekre, és együttműködésre van szükség, és hogy megismerjük a körülöttünk zajló komplex folyamatokat a világban.

Ehhez ad izgalmas olvasmányt, térképeket és iránytűt a Geopillanat című könyv az olvasó kezébe.

Geopillanat, könyvrecenzió és ajánló

Folyamatosan változó világban élünk, az ember pedig, mindig is kíváncsi volt mi és miért történik vele minden és körülötte. Kontinensek vándorolnak, geológiai erők formálják a tájat, nagyhatalmi erők dúlnak, új szereplők új együttműködése alakul ki, ideológiák feszülnek egymásnak, új erőközpontok alakulnak, hálózatok szövik be a teret. A Geopillanat című könyv ezeknek a változásnak és folyamatoknak a megértésében nyújt segítséget. A szavak és gondolatok leírása és bemutatás mellett látványos és formabontó térképekkel, ábrákkal.

Geopillanat című könyv arra keresi a választ, hogy ebben a kivételes adottságokkal és lehetőségekkel bíró tér-időpillanatban kik lesznek a győztes nemzetek, közösségek, vezető stratégák?

Ahhoz, hogy valaki ennek a korszaknak a nyertese stratégája lehessen, nem csak követnie kell a belső iránytűit, hanem olvasnia kell tudni a térképekben, akár újraalkotni azokat és értenie kell az összefüggéseket. A Geopillanat című könyv ebben segít. Útikönyvként ad térképet és iránytűt az olvasó kezébe, a legújabb könyvek, tanulmányok és műhelymunkák gondolkodók és gondolatok segítségével kalauzolja át az olvasót földrészeken, fúziókon, stratégiákon és összefüggéseken át, a navigációhoz pedig a földrajz, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a társadalom-tudományok legfrissebb tudásanyagát használja fel.

A szerző fiatal kora ellenére igen komoly szakmai tapasztalattal rendelkező, kiváló szakember. Köztünk jár, a valóságban él. A Geopillanat speciális útikönyv, melyet érdemes elolvasni. Merüljünk el a különleges térképeibe, infógrafikáiba, fedezzük fel általa a 21. századot, és annak megismerésének térképét, mert hamar ráébredünk, a jövő elképzelhetetlen geoökonómia és geopolitika nélkül.